• Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej

   • PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

    NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

    Postanowienia ogólne

    1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki lub przyłbicy jako osłony nosa i ust.
    2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
    3. W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 3 osoby.
    4. Wypożyczający nie korzystają z wolnego dostępu do zbiorów - książki podaje bibliotekarz.
    5. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
    6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
    7. Nie ma możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w bibliotece, które są nieczynne do odwołania.
    8. Należy systematycznie wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
    9. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty stołów, oparcia krzeseł.

    Realizacja przyjmowania materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej

    1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
    2. Okres kwarantanny dla zwracanych materiałów wynosi 3 doby.
    3. Przyjęte materiały będą odkładane na oddzielny stół. Zostaną oznaczone  datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie będzie je można włączyć do użytkowania. Należy bezwzględnie pamiętać o dezynfekcji blatu stołu.
    4. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio to miejsce oznaczyć.
    5. Materiałów zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland