• Szkoła podstawowa

   • Szkoła podstawowa w Bierzwniku powstała tuż po II wojnie światowej w 1945 roku z siedzibą przy ulicy Dworcowej ( w miejscu obecnego Ośrodka Zdrowia ). Pierwszym kierownikiem i nauczycielem zostaje Seweryna Wołodźko, potem dołącza Stanisława Pieszko.

    Od 1951 r. uczniowie zaczynają pobierać 7 letnią naukę w „czerwonym budynku” przy ulicy Sienkiewicza. Kilka lat później szkoła zostaje rozbudowana.

    W latach 1956-1962 kierownikiem szkoły zostaje Józef Wójciński. Do grona nauczycielskiego dołącza druh, nauczyciel muzyki i fizyki Romuald Jakubowski.

    Od 1962 r. funkcję kierownika szkoły pełni Tadeusz Nowosad.

    Instruktorem biologii i geografii zostaje Bolesław Serwa. Muzyki uczy Wiesław Bielicki,

    a przedmiotów ścisłych Lila Bielicka.

    ·        Klasy młodsze – Stefania Śmigielska

    ·        J. polskiego – Helena Kruk-Orłowska

    ·        J. rosyjskiego – Maria Perłakowska

    ·        Historii – Maria Jakubowska

    ·        Matematyki – Luba Chocianowicz

    ·        Geografii – Helena Rodźko-Trusewicz

    ·        Biologii – Zofia Łukuć-Gryk

    ·        Wych. Fizycznego – Lech Joks

    W latach 70-tych część kadry pedagogicznej migruje do miast, a do Bierzwnika trafiają nowi nauczyciele.

    Dyrektorem szkoły zostaje Zenon Grzesik.

     

    matematyki uczy Regina Grzesik

    wychowania fizycznego – Marian Gerłowicz

    klasy młodsze – Anna Gula, Janina Kotowska, Iwona Kubeczka/drużyna zuchowa/

    w świetlicy – Zofia Junak.

    W 1976 r. powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Bierzwniku, która w swoim obwodzie miała m.in. szkołę w Breniu, Przecznie, Pławnie, Jaglisku. W 1978 r. Gminnym Dyrektorem Szkół zostaje Edmund Żurawski  /uczy matematyki/.

    Pierwszym przedsięwzięciem dyrektora była budowa przedszkola w Bierzwniku, którą rozpoczęto w 1979 r. W 1981 r., pierwsi przedszkolacy bawili się w nowych salach. Wychowaniem przedszkolnym objęto wszystkie chętne dzieci.

     Po 2 latach prac – pod kierunkiem nauczycielki historii, Marii Jakubowskiej – 15.09.1980 r. następuje uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie Szkole Podstawowej w Bierzwniku imienia podporucznik Emilii Gierczak.

    Problemy kadrowe powodują pozyskiwanie mieszkań. Gminny dyrektor jest inicjatorem budowy 10 –ciu mieszkań przy ulicy Słonecznej i Krajowej Rady Narodowej w Bierzwniku. Wielu nauczycieli zachęca to do pozostania w naszej szkole. Wielu też odchodzi. Jednak od połowy lat 80 – tych sytuacja się normuje.

     

    W przedszkolu uczą:

    ·        grupy młodsze -  Alicja Poźniak, Danuta Harasimowicz, Jolanta Maślak, /później wychowanie fizyczne/, Mariola Sawicka,

    ·        grupy starsze – Elżbieta Wisłocka, Małgorzata Opałka-Witkowska / później         w klasach młodszych i informatyka oraz drużyna harcerska/.

    ·        W następnych latach dołączają - Helena Walczak, Renata Wieczorek, Sylwia Szurzyńska

          W szkole:

    ·   klasy I-III – Elżbieta Cieślak, Iwona Zawadzka, Jolanta Krynicka, Janina Leszka, Zdzisława Białkowska, Zofia Płonka,

    ·        j. polski – Helena Orłowska, Anna Wojciechowska, Beata Swebodzińska,

    ·        religia – Wioletta Wojtkiewicz

    ·        historia – Anna Tomczyk

    ·        biologia – Krystyna Wirkowska-Wróbel

    ·        geografia i plastyka – Helena Trusewicz

    ·        fizyka – Barbara Fiszer

    ·        j. niemiecki – Jadwiga Zimna

    ·        matematyka – Mirosława Żurawska

    Powstały w 1984 r. urząd Inspektora Oświaty, który piastuje Edmund Żurawski, a zastępcą jest Helena Orłowska, przyczynił się w znacznym stopniu do pozyskania funduszy, np. na zakup autobusów szkolnych i na dowożenie uczniów.

    Ówczesnym dyrektorem szkoły /do 1989 r./ jest Andrzej Leszka. Zastępcami kolejno były Panie: Jolanta Krynicka, Mirosława Żurawska, Zdzisława Białkowska.

    W latach 1989-1993 i 1994- 1999, ponownie dyrektorem jest Edmund Żurawski

    Przez rok 1993 funkcję dyrektora piastował Ryszard Tomczyk, który potem zostaje wójtem gminy Bierzwnik i posłem na Sejm RP. Na zastępcę  powołano Iwonę Kubeczka, która pełni tę funkcję równocześnie z następnym dyrektorem do 1999 r.

    Od 01.09.1999 r. następuje reforma oświaty. Powstają gimnazja i likwidowane są 8 – letnie szkoły podstawowe. Zmiana programów nauczania, zmiana dokumentów normatywnych obowiązujących w szkołach, lokali, awans zawodowy nauczycieli, itp. powodują niemałe wezwania.

    Zlikwidowana też zostaje szkoła podstawowa w Klasztornem. Uczniowie z tej szkoły zaczynają dojeżdżać do Bierzwnika razem z nauczycielami: Teresą Pawlicką, Renatą Witkowską, Małgorzatą Kornatko, Mariola Filas-Szuber, Grażyną i Mieczysławem Stróżyńskim.

    Dyrektorem Szkoły Podstawowej w tym czasie jest Małgorzata Opałka-Witkowska, która pełni tę funkcję do sierpnia 2008r.

    Na dyrektora gimnazjum na rok powołano Edmunda Żurawskiego, a w latach 2000-2008 dyrektorem jest Krystyna Wirkowska-Wróbel.

    Początkowo dyrektorzy urzędują razem przy ulicy Sienkiewicza, ale rosnąca liczba uczniów powoduje rozdzielenie szkół. Szkołę podstawową, aż do roku 2007 przeniesiono do budynku przedszkolnego.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland