• PRZEDSZKOLE GMINNE W BIERZWNIKU

   •       Pierwsze przedszkole w Bierzwniku zostało otwarte w 1955 roku i mieściło się w budynku prywatnym, przy ulicy Kopernika. Jego dyrektorem była Alicja Poźniak.

         Drugiego września 1981 roku oddano do użytku samodzielny budynek typu "Ciechanów" przy ulicy Krajowej Rady Narodowej (obecnie Szkolna), z jednej strony otoczony placem zabaw, a drugiej boiskami szkolnymi. Przestrzenny teren i pobliski las stwarzały możliwość spędzania przez dzieci wolnego czasu na powietrzu. Wówczas przedszkole funkcjonowało jako czterooddziałowe. Obecnie przedszkole jest jedyna placówką opiekuńczo wychowawczą na terenie całej gminy. Funkcjonuje jako jednoodziałowe, do którego uczęszczają trzy, cztero, pięcio i sześciolatki.
       
       We wrześniu 2008 roku przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Kadra pedagogiczna to wychowawca mgr Sylwia Szurzyńska, mgr Danuta Harasimowicz oraz mgr Helena Walczak.
       Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez wewnętrznych, jak i zewnętrznych - otwartych promujących placówkę, co sprawia, że przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród lokalnej społeczności.
         Bardzo dobry jest kontakt z rodzicami, którzy dostrzegają zalety przedszkola i zawsze angażują sie w prace na rzecz placówki.
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland