• Dziedzictwo Cystersów Bierzwnickich

   • OPIS SZTANDARU  ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
    W BIERZWNIKU im. DZIEDZICTWA CYSTERSÓW BIERZWNICKICH.

    I STRONA GŁÓWNA

    Płat sztandaru o wymiarach ok. 1m na 1,10 m ze złotymi frędzlami.

     

         Barwa płatu –  ciemna, soczysta zieleń nawiązująca do głównego bogactwa regionu – kompleksów leśnych otuliny Puszczy Drawskiej – także nawiązanie do historycznej nazwy tego miejsca „Silva Sancte Mariae” („ Las Najświętszej Maryi”) oraz w brzmieniu późniejszym „Marienwalde” („Las Maryi ).

         W centrum płatu, w nieco spłaszczonym okręgu, główny motyw otoczony napisem:  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BIERZWNIKU  IM. DZIEDZICTWA CYSTERSÓW BIERZWNICKICH.

         Motyw główny stanowią dwie sylwetki mężczyzn w habitach cysterskich. Kolor habitów biało kremowy, szkaplerze barwy czarnej. Postacie wspierają prawe dłonie na monogramie utworzonym z połączonych liter „M” i  „B”. Gest dłoni mnichów wspartych na wyżej opisanym elemencie „MB” ma wyrażać zarówno cysterskie źródło powstania miejsca nazwanego „Marienwalde”   jak i współczesne czerpanie z „cysterskiego dziedzictwa” w rozwoju miejscowości Bierzwnik  i całego regionu dawnego opactwa.

         Sylwetki mnichów,  wspierających dłonie na połączonych literach  M i B oraz sam przekształcony monogram wspierają się na otwartej księdze, umieszczoej w dolnej części owalu; księdze – jako symbolu wszelkiego poznania i wiedzy.

         Z monogramu „wyrasta” biała róża („rosa mystica”) symbol Najświętszej Maryi Panny, odnosząca się do dziedzictwa duchowego zakonu cystersów; odmiana róży   to także roślina lecznicza, którą cystersi rozpowszechnili na obszarze opactwa.

         Tło wokół sylwetek mnichów i nad ostrołukiem ma barwę purpurowo czerwoną, odnoszącą się do gotyku ceglanego przeniesionego w architekturze klasztorów cysterskich  na obszar Pomorza Zachodniego.

         W narożach płatu umieszczone są motywy przewiązanych lilii . To symbol Najświętszej Maryi Panny a także motyw występujący w herbach macierzystych klasztorów cysterskich oraz motyw zdobniczy konsol w klasztorze bierzwnickim.

    II PŁAT  SZTANDARU

     

        Barwa płatu złocista, jako uroczyste tło dla motywu głównego, którym jest herb Gminy Bierzwnik . W łuku górnym napis w brzmieniu łacińskim : „HISTORIA MAGISTRA VITAE EST”

         W łuku dolnym napis w brzmieniu polskim: „HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA”

         Motyw główny na odwrotnym płacie sztandaru to herb Gminy Bierzwnik, którego symbolika także czerpie z dziedzictwa cysterskiego.

         Element główny stanowią trzy ryby o wspólnej głowie (symbol Trójcy Świętej) wpisane w okrąg; motyw ten jest wzorowany na unikalnej płaskorzeźbionej płycie ceglanej,  znalezionej w klasztorze w Bierzwniku.

         Symbol ryb jest umieszczony na błękitnym tle w kształcie „kropli – łezki” – jest to odniesienie do okresu „pocysterskiego”, kiedy po kasacie klasztoru cysterskiego w 1539r. ukształtowała się miejscowość Marienwalde,  wokół zbudowanych  w otoczeniu dawnego klasztoru hut szkła.

         Nad błękitną łezką szklaną, z wpisanym w nią motywem  trzech ryb, umieszczona jest  litera „B”,  odnoszącą się do nowej nazwy miejsca (od 1945r.)

        W narożnikach górnej części herbu znajdują się dwie pochylone do środka gałązki dębu, które flankują literę „B” i zamykają kompozycję. Zielone liście dębu są zarówno nawiązaniem do herbu powiatu choszczeńskiego jak i symboliki związanej z zakonem cysterskim.

         Dąb, w znaczeniu pozytywnym, to synonim siły moralnej i fizycznej (symbol ten odnoszono do tzw. braci konwersów w klasztorach cysterskich) – tutaj ma pełnić rolę synonimu siły moralnej i fizycznej kolejnych pokoleń;  jest także symbolem wierności wyznawanym zasadom.

     

    Uroczystość nadania imienia szkole i przyjęcia sztandaru

    14.10.2015r.

        Pochmurny, chłodny poranek stał się czasem głębokich przeżyć całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierzwniku. Rozgrzewały nas emocje, gdy przed godziną dziesiątą na Wzgórzu Klasztornym zaczęli gromadzić się starsi i młodsi, ci z daleka i ci z bliska, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy Bierzwnik, pracownicy szkół i brać uczniowska.

       

        Powitaliśmy gości przedstawieniem o przybyciu na te tereny Cystersów, którym zawdzięczamy powstanie opactwa i naszej miejscowości. Tak staliśmy się świadkami wypełnienia dewizy: Ora et labora.

       

         Nasze próby, lata przygotowań zostały zwieńczone wielkim wydarzeniem: Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne otrzymały imię  Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich.

         „Historia magistra vitae est” – chorągiew z taką sentencją dzierżył w swych dłoniach Wójt Gminy Bierzwnik, pan Adam Błaszczyk. Ceremoniałowi przekazania sztandaru towarzyszyło wzruszenie zgromadzonych. W tej podniosłej chwili dyrektor Zespołu, pan Tadeusz Butyński, oraz przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów ze szczególną czcią przyjmowali znak naszej szkoły, by następnie złożyć uroczyste ślubowanie.

     

     

         Otrzymaliśmy wiele ciepłych słów, życzeń i przesłań od dostojnych gości.

           

         Pięknym dopełnieniem uroczystości było ofiarowanie nam przez radnego Henryka Panka drewnianej figury Cystersa.

     

         Szczególnym wyróżnieniem stała się dla nas msza święta, której przewodniczył ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Podczas nabożeństwa Jego Ekscelencja poświęcił sztandar i figurę Cystersa.

     

         Kontynuacją uroczystości był przemarsz wszystkich uczestników ulicami Bierzwnika przy akompaniamencie orkiestry dętej z Krzęcina i złożenie nowych symboli szkoły w godnym i honorowym miejscu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

       

     

     

    Galeria (część 1) | Galeria (część 2)

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland