• Rekrutacja 2022/23

   • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik

     

    ŁP-

    Rodzaj czynności

    Postępowanie rekrutacyjne

    Postępowanie uzupełniające

    1

    Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnieni przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    27.02.-17.03.2023r.

    24.04.-26.05.2023r.

    2

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie klas pierwszych w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    do 27.03.2023r.

    do 02.06.2023r.

    3

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

    niezakwalifikowanych.

    do 11.04.2023r.

    do 23.06.2023r.

    4

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

    do 14.04.2023r.

    do 04.08.2023r.

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

    do 24.04.2023r.

    do 31.08.2023r.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland