• Wyniki rekrutacji 2022/2023

   •   Z przyjemnością informujemy, że wszystkie podania złożone w postępowania rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkola, grupy 6 - latków oraz do klasy I szkoły podstawowej zostały rozpatrzone pozytywnie.

      W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z nami telefonicznie: 95 768 00 36.

   • Rekrutacja 2022/23

   • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik

     

    ŁP-

    Rodzaj czynności

    Postępowanie rekrutacyjne

    Postępowanie uzupełniające

    1

    Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnieni przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    01.03.-18.03.2022r.

    25.04.-27.05.2022r.

    2

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie klas pierwszych w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    do 28.03.2022r.

    do 02.06.2022r.

    3

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

    niezakwalifikowanych.

    do 07.04.2022r.

    do 24.06.2022r.

    4

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

    do 15.04.2022r.

    do 07.08.2022r.

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

    do 21.04.2022r.

    do 31.08.2022r.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland