• Rekrutacja 2023/24

    • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Postępowanie rekrutacyjne

     Postępowanie uzupełniające

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych  pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     27.02.-10.03.2023r.

     25.04.-13.05.2023r.

     2

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

     do 27.03.2023r.

     do 22.05.2023r.

     3

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     do 11.04.2023r.

     do 22.05.2023r.

     4

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     do 17.04.2023r.

     do 29.05.2023r.

     5

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

     do 24.04.2023r.

     do 05.06.2023r.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland