• Aneks do regulaminu stołówki szkolnej

   • Aneks nr 1 do regulaminu stołówki szkolnej Szkoły  Podstawowej
    im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku

    Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii
    SARS-CoV-19. Wchodzi w życie 01.09.2020 r.

     

    1. Uczniowie przed udaniem się na obiad, myją  ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk.
    2. Dzieci udają się na obiad według ustalonego harmonogramu, z którym zostaną wcześniej zapoznani i który będzie także wywieszony na drzwiach stołówki.
    3. O wyznaczonej dla grupy godzinie, uczniowie udający się na obiad, zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5m) w miejscu wydawania posiłków (wydawalnia).
    4. Dzieci po odebraniu posiłku siadają do stolików na wyznaczone miejsca, a po zakończonym obiedzie odnoszą swoje naczynie w wyznaczone miejsce zachowując dystans społeczny 1,5m.
    5. Jednorazowo w stołówce szkolnej może przebywać tylko 40 uczniów. Będą to stałe grupy uczniów, dzięki którym ograniczy się kontakt z innymi osobami na stołówce.
    6. Po wyjściu ze stołówki uczniowie zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji.
    7. Pracownik obsługi po każdej grupie spożywającej obiad, myje i dezynfekuje blaty stołów, krzesełka i miejsce wydawania posiłków.
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland