• Terminarz zebrań z rodzicami

   • 01.09.2022
   • Zebrania z rodzicami w szkole podstawowej:
    godz. 16.00           klasy I-IV, 
    godz. 16.30           klasy V-VIII

     
    • 05.09.2022  r.
      


    ubezpieczenia, wybór Rady Rodziców
    godzina 17.00 zebranie  RADY RODZICÓW
    • 14.09.2022 r.
      
    zapoznanie z obowiązującymi dokumentami, omówienie spraw bieżących
    • 27.10.2022 r.
      
    omówienie wyników w nauce i zachowania, sprawy bieżące
    • 08.12.2022  r.
      
    omówienie wyników w nauce i zachowania, zagrożenia uczniów oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem – I półrocze
    • 17.01.2023 r.
    podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej - I półrocze
    • 04.04.2023  r.
      
    omówienie wyników w nauce i zachowania, egzaminy ósmoklasisty – procedury egzaminacyjne

     
    • 16.05.2023 r.

     
    omówienie wyników w nauce i zachowania, zagrożenia uczniów oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem – II półrocze, podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej


    Terminy spotkań z rodzicami w przedszkolu:
    • 13.09.22,     o godz. 16.30
    • 08.11.22,     o godz. 16.30
    • 10.01.23,     o godz. 16.30
    • 30.03.23,     o godz. 16.30
    • 23.05.23,     o godz. 16.30
   •  

   • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland