• Konkurs fotograficzny

     • 20.10.2021
     • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Cysterski ślad w czterech porach roku". Konkurs trwa od 15 października 2021 r. do 15 lipca 2022.Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie : www.gminycysterskie.org 

     • Projekt "Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"

     • 18.10.2021
     • Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

      Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

      W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Bierzwnik. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

      Do kogo skierowany jest program?

      Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

      Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

      Warunkiem udziału w programie jest:

      1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości,
      w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.

      2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

      3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

      Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

      Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 22 października 2021r. do godz. 14.00, w Urzędzie Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2 lub w razie braku możliwości złożenia dokumentów w urzędzie- u sołtysa lub w szkole.  

      Oświadczenia można pobrać poniżej, w szkołach na terenie Gminy lub u sołtysów.

      Na składanych oświadczeniach prosimy dopisać numer kontaktowy!

      Więcej informacji udziela pracownik Referatu Infrastruktury i Środowiska,
      nr tel. 784 334 359

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland