• Komunikat

     • 19.12.2022
     • Informujemy, że w dniach 19.12. - 22.12.2022r. sekretariat szkoły funkcjonuje w godzinach od 7:30 do 13:30. Natomiast w dniach 23.12 - 30.12.2022r. w godzinach od 8:00 do 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.

     • Zakończenie realizacji zdania pn. „Organizacja ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku-Program Ekopracownia 2022”

     • 13.12.2022
     •    W dniu 30 listopada 2022 r. w naszej została zakończona realizacja zdania pn. „Organizacja ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku-Program Ekopracownia 2022”, w ramach którego od początku roku szkolnego 2022/2023 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach, warsztatach i konkursach poświęconych przyrodzie i ekologii.

         Całkowity koszt zadania wyniósł 49 985,00 zł.

        Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 44 986,00 zł, oraz wsparciu Rady Rodziców, która przekazała na ten cel kwotę 4 999,00 zł.

       

      Dofinansowanie pozwoliło na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię zaopatrzoną m.in. jednoosobowe ławki, krzesła, biurko, nowe oświetlenie oraz wiele pomocy dydaktycznych, takich jak: zestaw naukowy- energia odnawialna, ekologiczny zestaw do badania wody, przyrząd do pobierania prób glebowych, monitor interaktywny z wbudowaną kamerą i akcesoriami, elektroniczną stację pogody, cykl demonstracyjny obieg wody, walizkę Ekobadacza, kwasomierze glebowe, modele przedstawiające energię wiatru, wody słońca, bezprzewodową stację pogody, gleba-zestaw do doświadczeń, zestaw doświadczalny do badania właściwości i jakości powietrza, mikroskop cyfrowy i wiele innych.

       W ramach Programu Ekopracownia 2022 nasi uczniowie uczestniczyli w:

      • ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” (28.09.2022 r.);
      • otwarciu pracowni biologiczno-geograficzno-chemicznej (13.10.2022 r.);
      • akcji zbierania nakrętek;
      • konkursie ekologiczno-przyrodniczym dla klas 4-8;
      • gminnym konkursie plastycznym pt. „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI” realizowanym na przełomie października i listopada, w którym  udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku i Szkoły Podstawowej w Zieleniewie;
      • zwiedzaniu Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Bierzwniku, dzięki czemu poznali biologiczny i mechaniczny proces oczyszczania ścieków;
      • warsztatach ekologicznych mających na celu budowanie postaw proekologicznych, pozytywnego nastawienia do przyrody, poznania podstawowych zasad ochrony środowiska przyrodniczego, uświadomienia znaczenia pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, prowadzenia obserwacji, dokonywania pomiarów, wnioskowania i prezentowania przeprowadzonych badań;
      • zbiórce zużytych baterii;
      • powiatowym konkursie wiedzy pt. „Parki Narodowe w Polsce”, w którym udział wzięło 47 uczniów z terenu powiatu choszczeńskiego;
      • doświadczeniach chemicznych prowadzonych w pracowni biologiczno-geograficzno-chemicznej;
      • działaniach mających na celu właściwą segregację śmieci;
      • ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Eko-Planeta”, w ramach którego uczniowie samodzielnie wykonali pracę albumową na temat „Nasi czworonożni przyjaciele” (30.11.2022 r.);
      • wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Drawieńskiego Parku Narodowego.

       Relacje  z naszych działań znajdują się w zakładce z życia szkoły:  Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich (edupage.org) oraz na stronie interentowej Bierzwnik w zakładce aktualności Zakończenie realizacji zdania pn. „Organizacja ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku-Program Ekopracownia 2022”, - Bierzwnik.
  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
    • zspbierzwnik@wp.pl
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
    • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland