• NOMINACJE DO NAGRODY

     • 22.10.2022
     •  Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała nominację do nagrody dla placówki edukacyjnej przyjaznej dzieciom i ich rodzicom w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego, który w naszym województwie jest prowadzony przez „Głos Szczeciński” i „Głos Koszaliński”.

       Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października 2022r.  Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gk24.pl/nauczyciel

         Nominację do nagrody najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego otrzymała p. Ilona Świerczyńska i p. Janusz Krynicki.       

        Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października 2022r.  Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gk24.pl/nauczyciel

     • NOMINACJE DO NAGRODY

     • 22.10.2022
     •    Miło nam poinformować, że nasze przedszkole zostało zgłoszone przez uczniów i ich rodziców do nagrody dla placówki edukacyjnej przyjaznej dzieciom i ich rodzicom w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego, który w naszym województwie jest prowadzony przez „Głos Szczeciński” i „Głos Koszaliński”.

       Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października 2022r.  Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gk24.pl/nauczyciel

            Nominację do nagrody najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego otrzymała pracująca w naszym przedszkolu p. Sylwia Szurzyńska i p. Helena Walczak.
             Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października 2022r.
        Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gk24.pl/nauczyciel

     • Apel z okazji Święta Szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej

     • 13.10.2022
     • Nowa galeria Apel z okazji Święta Szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej została dodana do albumu fotograficznego

       

                 13 października 2022 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku miała miejsce uroczystość związana ze Świętem Szkoły oraz Dniem Edukacji Narodowej. Ten szczególny dzień rozpoczął się od spotkań uczniów z wychowawcami. Następnie wszyscy przeszliśmy do kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej, gdzie o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą poprowadził  ojciec Opat Rajmund Guzik i ks. kanonik Sławomir Mazurkiewicz – proboszcz  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Bierzwniku. Po mszy wszyscy przeszliśmy do szkoły, gdzie odbyły się uroczysty apel.
                 W uroczystościach wzięli udział starsi wizytatorzy w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego p. Magdalena Poklasińska i p. Mariusz Dubojski, którzy reprezentowali p. Jerzego Sołtysiaka- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, p. Joanna Grab  Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, która reprezentowała p. Marka Subocza Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, p. Aneta Kołuda- Wójt Gminy Bierzwnik, p. Janusz Matyjasik- Zastępca Nadelśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik, p. Paula Szeniawska- Sieniuć- przewodnicząca Rady Rodziców, p. Anna Nowak- dyrektor GOPS w Bierzwniku, p. Ireneusz Kręgowski- dyrektor GOK w Bierzwniku, p. Tomasz Jóźwiak – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, ks. kanonik Sławomir Mazurkiewicz – proboszcz  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Bierzwniku, ojciec Opat Rajmund Guzik, p. Halina Kowalska- przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej UNIQA, byli dyrektorzy szkoły p. Krystyna Wirkowska-Wróbel i p. Małgorzata Opałka-Witkowska, emeryci oraz wielu zaproszonych gości.
                 Podczas apelu wszyscy zaproszeni goście złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
                 Uczniowie z okazji Święta Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej przygotowali część artystyczną podczas, której wszyscy świetnie się bawiliśmy.
                 Był to wyjątkowy dzień ponieważ oprócz świętowania Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły w ramach projektu otworzyliśmy trzy nowoczesne pracownie:
      - „Ekopracownia 2022”- program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach którego powstała nowoczesna pracownia biologiczno-geograficzno-chemiczna wyposażona w sprzęt do badania środowiska oraz sprzęt multimedialny. Koszt projektu to 49 985 zł, dofinansowanie z WFOŚ i GW wynosiło 45 000 zł. W ramach programu będą prowadzone działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów zarówno klas 1-3 i 4-8 świadomości ekologicznej, przyrodniczej oraz postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego. Zadania prowadzone w ramach programu będą obejmowały edukację ekologiczną wszystkich uczniów w ciągu trwania programu oraz zostaną rozszerzone na czas funkcjonowania szkoły. Program edukacji ekologicznej został opracowanyw oparciu o wykorzystanie bazy naukowo dydaktycznej  nowo powstałej ekopracowni. Wszelkie działania uwzględniają zagadnienia z zakresu ekologii, biologii, chemii, geografii i edukacji prozdrowotnej, a program opiera się na prowadzeniu doświadczeń, obserwacji, analiz, eksperymencie, czyli takich metodach, które są wykorzystywane podczas realizacji przedmiotów przyrodniczych, których często brakuje w czasie procesu nauczania.
      - „Laboratoria Przyszłości”- program Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy
       z Centrum GovTech w ramach Polskiego Ładu, zadaniem którego było stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W naszej szkole powstała dzięki temu programowi nowoczesna pracownia wyposażona w sprzęt techniczny. Koszt projektu 70 000 złotych w całości sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
      - „Aktywna Tablica 2022” - program Ministerstwa Edukacji i Nauki  polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
       w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Dzięki temu projektowi sala zajęć indywidualnych oraz sala polonistyczna zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt TIK- monitory interaktywne i zestawy programów multimedialnych, dzięki którym będą odbywały się zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnościami. Całkowity  koszt projektu to 43 290 zł, z czego 80% czyli 34 632 zostało dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland